Het Oude Griekenland

Podcast # 461: The Spartan Regime

De Spartanen waren krijgers bij uitstek, maar hun cultuur was veel complexer. Ik pak een aantal van deze complexiteiten uit met historicus Paul Rahe

Podcast # 496: Wat de republiek van Plato te zeggen heeft over een man zijn

Plato's Republic is een baanbrekende verhandeling in de westerse politieke filosofie en denken. Het raakt ideeën waarmee we in onze tijd nog steeds worstelen.

Podcast # 588: The Audacious Command of Alexander the Great

Alexander de Grote werd op 19-jarige leeftijd koning van Macedonië. Op zijn dertigste beheerste hij een enorm rijk. 2000 jaar later is zijn invloed blijven bestaan.